Category: פרוייקטים מובילים

תכנון והתקנות לטובת הפיכת המרחב לחכם ע״י רישות המרחב עם 60 מצלמות בהתאם לתרחישים הנדרשים, מתן יכולות כריזה ושמע Ip…
תכנון אחיזת שטח ויזנטית בהתאם לדמ"צ המורכבת ממספר רבדים תוך התייחסות למענה איומי סייבר ומתן פתרון בהתאם למפרטים ולסטנדרטים של…
ביצוע תכנון מפורט של מערכות מנ"מ ע"ג גדר אינדוקטיבית הכוללות מצלמות טרמיות, מערכת שו"ב ורשת IP ייעודית, לאחר אישור ה…
תכנון כיסוי ואחיזת שטח ע"י מערך מצלמות יחצ"ג מבוססת טרמי ויום, שו"ב ואנליטיקות דילוג ועקיבה, תכנון והקמה של 5 אתרים…
אפיון, הגדרה, תכנון והטמעה של מודול אפליקטיבי לזימון אורחים באזור Trusted תוך יצירת ממשק דו כיווני לאזור ה – Untrusted…
תכנון מערך בקרת כניסה מבוסס RFID עם שילוב ביומטרי, הכנת כ"כ מפורטים בהתאם למכרז מוביל, ליווי ופיקוח על שלב ביצוע…
אפיון וכתיבת מכרז מוביל עבור אחזקת מערכות מנ"מ הכולל את כלל הרבדים של מערכות המנ"מ, אינטרקום IP, מערך VMS, כריזה,…
אפיון וכתיבת מכרז מוביל עבור אחזקת מערכות מנ"מ הכולל את כלל הרבדים של מערכות המנ"מ, אינטרקום IP , מערך VMS…