תכנון מעטפת הגנה

תכנון אחיזת שטח ויזנטית בהתאם לדמ"צ המורכבת ממספר רבדים תוך התייחסות למענה איומי סייבר ומתן פתרון בהתאם למפרטים ולסטנדרטים של לקוח הקצה.