מערכות בקרת כניסה

חברת קיי.אס.או פרויקטים תבצע תכנון, הקמה ופיקוח בתחום מערכות אבטחה וחדרי בקרה, מערכות הביטחון (אבטחה וחדרי בקרה) ישולבו עם מערכות פנים וחוץ ארגוניות אחרות.בעזרת התאמת ממשקים נדרשים ע"י  SDK ,  API.

התכנון יתייחס לתהליכי הנפקת תגי עובדים ואורחים, הרכשת נתונים ביומטריים וניהול מבקרים, וכל דרישה רלוונטית שתוגדר בהתאם לצורך.

התכנון יבוצע תוך שימוש ביכולות מתקדמות בהתאם לתקופה ולצורך הנדרש עם מתן דגש לטרנספורמציה הטכנולוגית.

זיהוי בווידאו פנים מוסתרות במסכה

זיהוי אנומליה בעזרת אלגוריתמים ואנלטיקות

שימוש במצלמה תרמית למדידת חום​

ספירת קהל

זיהוי ביומטרי

נרמול של איסוף נתונים פיזיולוגים​