אבטחה פיזית

חברת קיי.אס.או פרויקטים תבצע ניתוח מקדים ומעמיק של המתקן הרלוונטי, תוך שימת דגשים על מטרות ומשימות ייעודיות, הגדרת רמת הסיווג, יעדי ההגנה, האיום ותרחישי הייחוס. לאחר השלב הראשוני אנו נגדיר את השיטה אשר בעזרתה נבין יחד את אמצעי האבטחה הפיזיים, הטכניים והאלקטרונים הנדרשים למימוש תפיסת האבטחה הנדרשת, בהתאם לסיכום התוצרים המבוקשים:

תחומי ההתמחות

אינטגרציה בין הרובד הפיסי לרובד הטכנולוגי
ביצוע סקרי סיכונים וניהול הסיכונים
פיתוח וכתיבת תפיסה מבצעית
פיתוח וכתיבת פק"מ
(תכנית אבטחה)
תרחישים ותגובות
התאמה של תוכנית האבטחה לסוגי האיומים האפשריים
בניין כוח טכנולוגי ואבטחה
בחינת רציפות תפקודית של הארגון
כמענה לתרחישי קיצון
תכנון מערכות אבטחה
פיתוח תפיסה טכנולוגית