ליווי ופיקוח

חברת קיי.אס.או פרויקטים תשמש כזרוע מלווה, מפקחת, מייעצת, מנהלת ובמידת הצורך גם אחראית על שגרת אחזקה ע"י צוות ייעודי שייבחר ויותאם למשימה מתחילתה ועד סופה.

נספק את השירותים הבאים: