שדרוג מערכת Access Control

תכנון מערך בקרת כניסה מבוסס RFID עם שילוב ביומטרי, הכנת כ"כ מפורטים בהתאם למכרז מוביל, ליווי ופיקוח על שלב ביצוע הממשק, התקנות ועמידה ביעדים בהתאם לדמ"צ, כמו כן ביצוע ATP מלא.