יצירת מרחב חכם

תכנון והתקנות לטובת הפיכת המרחב לחכם ע״י רישות המרחב עם 60 מצלמות בהתאם לתרחישים הנדרשים, מתן יכולות כריזה ושמע Ip ע״ב מערכת לניהול הוידיאו (Vms) , תוספת ושדרוג ריכוזי התקשורת הקיימים לטובת סטנדרט אחוד והתאמת המשל״ט לתפיסה המבצעית והיכולות הנדרשות.