חיבור אתרי קצה לליבות IT מרכזיות

תכנון, ליווי ופיקוח של הקמת אתרי קצה ברשת Untrusted ומעבר לאזור מבצעי בעל רמת סיווג גבוהה – Trusted תוך מתן מענה של הצפנה, בדילה ואגריגציה בין הרשתות.